КАЛЕЙДОСКОП

Изучаването на роден език в Санкт Петербург

18 септември 2012

На 16 септември 2012 г. тържествено бе открита новата учебна година в Българското неделно училище „Закрила“ в Санкт Петербург. Училището е утвърдено със заповед на министъра на образованието, младежта и науката от м. април 2012 г. и ще работи съгласно изискванията на ПМС № 334/ 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина.

Ден на българската култура в Колумбия

18 септември 2012

Телекоми и банки търсят млади кадри на изложението "Кариера в България"

17 септември 2012

Изучаването на роден език и фолклор в Копенхаген

12 септември 2012

Арт-студио „Седeм” в Испания

11 септември 2012