КАЛЕЙДОСКОП

„Родина консулт”: Спогодба за социална сигурност между България и Канада

29 януари 2013

Правителството утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за социална сигурност между България и Канада, която беше подписана в Отава на 5 октомври 2012г. Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване. В персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице.

„Родина консулт”: Нови шофьорски книжки

29 януари 2013

Слаб интерес на българите в чужбина към „Референдум 2013”

28 януари 2013

Театрален спектакъл за малките българчета в Сърбия

28 януари 2013

Българска и ирландска музика и танци в провинция Мънстър, Ирландия

25 януари 2013