КАЛЕЙДОСКОП

Българските празници и традиции в област Валенсия

22 март 2013

“Земя на хубавото вино” – така наричали в древността Тракия. И от древни времена един от най – тачените светци в народния календар е свети Трифон, наречен Зарезан, в чест на когото се отбелязва Празника на виното и плодородието. Традиционните празници от българския народен календар си имат свое запазено място сред българската общност в градовете Хатива и Енгера, област Валенсия . Верни на идеята, че, за да изградим съвременно социално отношение и поведение помежду си и към другите народи в Европа, трябва да съхраним духа на предците ни и културното ни наследство, през тази година организирахме Трифон Зарезан - Празник на виното и плодородието. Пренесохме обичая в наши дни и на испанска земя. Спазихме традицията, имахме си стъкмени мъже, които ритуално подрязаха лозята та „ всяка лоза да дава чебър вино”. Свежите пръчки свихме на венци, според обичая, помолихме се за здраве и берекет….

В Дармщад, Германия, отбелязаха българските мартенски празници

20 март 2013

Мартенски празници за българите в Сърбия

20 март 2013

135 години от Освобождението на България отбелязаха с голям концерт в Одеса

19 март 2013

3 март чества Генералното консулство на Република България в Солун

19 март 2013