КАЛЕЙДОСКОП

Силата на българския дух в Украйна

17 юли 2013

В Украйна се проведе конкурсът „Аз съм българин, и това значи…”. Негов организатор бе медията „Роден край”, Одеса. Инициативата е посветена на Освобождението на България и 1150 години от Великоморавската мисия на славянските първоучители Кирил и Методий. Редакцията на в.”Роден край”, Одеса е създала този конкурс с намерението да се пропагандират национално-патриотичните ценности, да се популяризира българската история и познава миналото.

Взаимодействие на сънародниците с местната администрация в Кастельон, Испания

16 юли 2013

XVIII Дни на Българската Култура във Вроцлав. Проявите през м.юни

16 юли 2013

XVIII Дни на Българската Култура във Вроцлав. Проявите през м.май

15 юли 2013

Фестивал на гатанката в НДД

12 юли 2013