КАЛЕЙДОСКОП

Срещи с българската общност в Нидерландия

03 януари 2014

В периода 13-16 декември се състоя посещение на представителите на ДАБЧ Коянка Димитрова, директор на дирекция „Български общности и информационна дейност”и Димитър Карарусинов, държавен експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност” в Нидерландия. Посетени бяха организирани прояви за българската общност от асоциации и училища в Лайден и Амстердам. Осъществи се среща-разговор с учителския колектив в българското училище „Св.Св.Кирил и Методий” – Лайден. Образователният процес се развива успешно там вече седем години. Постигнатото е заслуга главно на Ралица Иванова, Таня Арабаджиева, Ариета Семерджиева, настоящ директор на училището, както и на всички учители, водещи занятия в училището.

Няма да има масова имиграция на румънци и българи във Великобритания

03 януари 2014

Една малка България, която тачи своите традиции в сърцето на Лондон !

02 януари 2014

Коледно настроение в Линц, Австрия

02 януари 2014

Конкурси за детско творчество в Малага, Испания

02 януари 2014