КАЛЕЙДОСКОП

Европейски ден на езиците във Вроцлав, Полша

17 ноември 2014

Сближаването между представителите на различни култури е възможно чрез взаимното изучаване езика. Още преди Европейската комисия да обяви 26 септември за Европейски ден на езиците, нашата Асоциация предприе действия за организирането на подобно събитие във Вроцлав– осъществихме през 2001 г. т.нар. Пикник на езиците.

Музиканти - често наемани нашенци в зимни курорти в Италия

17 ноември 2014

TV предаване за българите в Словакия

13 ноември 2014

Изложба в културен център в област Мадрид

12 ноември 2014

Гайда свири в центъра на Париж

12 ноември 2014