КАЛЕЙДОСКОП

Изложба „Напъстрени с традиция и красота” представи Ваня Велкова от Германия

14 януари 2015

„Народните носии на старите българи са сред най-забележителните творби на народното изкуство.” … „Магията на носията е в съзвучието на шарките, което струи от нея, в блясъка на сърмата, монетите, мънистата, в причудливите форми, обрисувани с гайтани и ширити.” … „Дрехата излъчва мирис на босилек и здравец, на смин и трендафил, ухае на ябълките, черешите, гроздето, с които се китят жените. Носията е не само приказна картина, аромат, но и благогласие. Накитите на българката – прочелници, обеци, тепелъци, подбрадници, висулки, гердани, копчета звънят при всяко движение, стъпка, танц…” – В. Борисова и А. Комитска, 2005 г. „В традиционните тъкани и облекло прозира душата на българката, нейните радости и скърби, нейните стремления към красивото. Същевременно с това те са един от символите на народната култура и знак за етничност.” – д-р А. Янков и съавтори, 2004 г. За културата на един народ се съди не само по това, какво е наследил той от своите предци, но и най-вече по това, как пази наследеното. В този смисъл, съществено важни са усилията, които се полагат за съхраняването и проучването на сътвореното от прадедите ни. Само по този начин наследеното може да бъде предадено на идните поколения.

Благотворителна дейност в Лондон

13 януари 2015

Коледно тържество в Малага, Испания

13 януари 2015

Директно от Париж: Франция вече не е същата

12 януари 2015

Писателят Божидар Чеков(Париж): Франция се събужда

12 януари 2015