КАЛЕЙДОСКОП

Седмицата на културите в Кастейон, Испания

20 май 2015

Културите, организирана от Кметство Кастейон и Агенция АМИКС. Седмицата беше изпълнена с множество мероприятия, в които участвахагражданите на Кастейон,асоциации,организации и училища. С всяка изминала година стремежът на инициаторите е в Седмицата да се представят нови идеи,все повече хора и организации да участват в проявите. Асоциацията на българите за интеграция и развитие „Хан Аспарух” се включи в инициативата за представяне работата по проекти на асоциациите на имигрантите вКастейон и провинция. Ние представихме нашата дейност, свързана с интеграцята на българите в Кастейон и провинция,работата за подпомагане на българскитегражданив Буряна и Кастейон, и най-вече дайността на ПБНУ“В.Априлов“.

Български училища в чужбина се събират в Рим за 24 май

19 май 2015

Празник в Нидерландия. „Всички букви зная, мога да чета!“

19 май 2015

Инициативи в Аржентина и българското участие в тях

18 май 2015

Кръгла маса в Мадрид

18 май 2015