КАЛЕЙДОСКОП

Българско участие в Празника на детето в региона на Мадрид

11 май 2015

Българското училище „Св.Иван Рилски“ в Мостолес , обл.Мадрид, Испания беше поканено от кметството на града да участва в Празника на детето, който се организира на 18 и 19 април. Жителите на Мостолес можеха да се докоснат до фолклора

Българин сред най-умните имигранти в Америка

11 май 2015

Българско хоро се изви на Grand Place в Брюксел

30 април 2015

Завръщането на българите след земетресението в Непал

30 април 2015

Фестивал на българския фолклор в Чикаго

29 април 2015