КАЛЕЙДОСКОП

Празник в българския център в Одеса

16 януари 2024

Традиционен новогодишен детски празник организираха в българския център в Одеса

Изложба на НБКМ в Измаил

16 януари 2024

Олимпиада по български език в Болградската гимназия

15 януари 2024

Традиционните български празници в Бесарабия

15 януари 2024

Изложба „Памет и плакати“ в БКИ-Прага

12 януари 2024