КАЛЕЙДОСКОП

В Стокхолм „Перуника“ се включи в концерт „Коледни песни от ЕС“

12 януари 2023

„Перуника“ се включи в концерт „Коледни песни от Европейския съюз“

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ИАБЧ- ПОСТИНФОРМАЦИЯ

11 януари 2023

Предизвикателства пред ИАБЧ. Пресконференция

11 януари 2023

Театралнa група Applaus с приз в Австрия

10 януари 2023

„Канатица“ в Швейцария издава календар с детски рисунки

10 януари 2023