КАЛЕЙДОСКОП

Събор на българите в Украйна

27 юли 2015

На 14 и 15 юни в с.Малая Перешчепина, Украйна, се проведе поредното издание на Събора „Кубрат събира потомците си. Мъдрият български владетел е запомнен с крилатата мисъл „Единението прави силата”. Организатор на инициативата бе редакцията на Всеукраинския държавен вестник „Роден край” и Всеукраинската Асамблея на българите в Украйна, с президент Дора Костова.

Нова книга на проф. Иван Дреников от Венецуела

23 юли 2015

„30 паунда” на Мартин Ралчевски издаден в Германия

23 юли 2015

Българската духовност в Сао Паоло

21 юли 2015

Орден „Св.Св.Кирил и Методий” за Олег Димов от Казахстан

21 юли 2015