КАЛЕЙДОСКОП

Площад „Сливен” в центъра на Мелитопол, Украйна

11 ноември 2015

На 26 септември, съгласно договора за побратимени градове между Мелитопол(Украйна) и Сливен(България), в Мелитопол бе открит парк площад „Сливен”. Договорът стана възможен най-вече с усилията на Сергей Пачев, председател на мелитополското дружество за българска култура „Балкани”. Откриването на площад „Сливен” събра заедно много жители на Мелитопол. Площадът бе открит от Сергей Минко, и.д.кмет на Мелитопол.

Терновци в Украйна не забравят кои са и откъде са

11 ноември 2015

Изложба „Български фолклорни мотиви” в Индия

10 ноември 2015

Българска духовност в Париж

10 ноември 2015

Открити уроци в Чикаго за народните будители

09 ноември 2015