КАЛЕЙДОСКОП

Магията на спектакъла за българските деца в Испания

25 ноември 2013

На 16 ноември ученици, родители и учители от Първо Българско Неделно Училище ”Васил Априлов” към Асоциация на българите за интеграция и развитие „Хан Аспарух”в Кастейон, региона на Валенсия, посетихме заедно театралния спектакъл „Средновековна магия”. Спектакълът преложи различни техники, магическа кутия,перца,които сменят изненадващоцвета си и други изненадващи номера.

„Българската народна мъдрост по света” представена в Москва

25 ноември 2013

Мария Спасова представи филма „Политемигранти” в Атина

22 ноември 2013

Пети фестивал „Аз съм българче” - Прага 2013

20 ноември 2013

Концерти на виртуозния цигулар Васко Василев(Лондон) в България

19 ноември 2013