КАЛЕЙДОСКОП

Използването на новите технологии в българско училище в Чикаго

11 октомври 2013

Идеята за въвеждане на мултимедийно обучение е на административното ръководство, което няколко години подред стимулира и мотивира въвеждането му. С тази цел бяха осигурени и необходимите технически средства. Използването на възможностите на мултимедията е и в основата на четирите документални филма за дейността и живота на училището, първият от които е от 2008 година.

"Споделена самота" на Таня Иванова представя ACCESO в Мадрид

11 октомври 2013

Архитект Фани Данаджиева Хансен (Сан Франциско)– в търсене на своето минало

10 октомври 2013

Форум събра български архитекти от цял свят в София

10 октомври 2013

„На многая лета” на новото българско училище в Нови Сад

09 октомври 2013