КАЛЕЙДОСКОП

Българско слово в Париж

13 септември 2016

Училище „Иван Вазов“ в Париж започна своята трета учебна година на 3-ти септември 2016 г. според българските традиции: поздравления от директорката доц. дпн Елена Сачкова и от посланик Ангел Чолаков, стихотворения, медно звънче, лисване на вода от менче, отчупване на парче от пита с шарена сол и мед...

Български студенти във Великобритания

12 септември 2016

Фестивал на дигиталното изкуство във Варна

12 септември 2016

Наводнение в Гърция. Блок материали

10 септември 2016

Съeдинението. Поздравление от Украйна

10 септември 2016