КАЛЕЙДОСКОП

Две изложби и празничен концерт в региона на Мадрид

30 юни 2014

Асоциация за култура „Т.А.Н.Г.Р.А” – Мадрид, председател г-жа Деана Иванова, отбеляза много тържествоно 10-години от създаването си с ред инициативи. Потърсени бяха контакти с различни институции в България и Испания, както и с неправетелствени организации. Изнесени бяха няколко фолклорни концерта с българска народна музика и наредени няколко изложби.

30 години българско училище в Женева

26 юни 2014

Празничен концерт в Мадрид

26 юни 2014

Българин взриви публиката на “Америка търси талант”

26 юни 2014

Ден на отворените врати в българско училище в Мадрид

25 юни 2014