КАЛЕЙДОСКОП

Кръгла маса на български училища в чужбина в Рим

10 декември 2015

Нови партньорства и споделянето на положителен опит бяха лайтмотива на проведената врамките на тридневната заключителна част на Фестивала на българите посвета „Аз съм българче" 2015 година, гр. Рим, Италия кръгла маса на тема „Взаимодействие на организациите на българи по света и проблеми на образованието зад граница“. В нея участваха 25 представители на 11 български дружества от 5 държави. В работата на кръглата маса на 21 ноември 2015 г. взеха активно участие Димитър Владимиров, заместник председател на ДАБЧ и Димитър Карарусинов, държавен експерт.

От Валенсия. Ден на народните будители. Ден на семейството

09 декември 2015

От Валенсия. Инициативи и взаимодействия…

09 декември 2015

БУЦ „Знание” Чикаго празнува

08 декември 2015

Одеският български драматичен театър с постановка в София

08 декември 2015