КАЛЕЙДОСКОП

Ново българско училище в Бремен, Германия

01 февруари 2016

На 9 ноември 2015 година в град Бремен се учреди Немско-българско сдружение ДУНАВ. Негова цел е насърчаването на българо-немските взаимоотношения, интеграцията на български граждани в немското общество, сплотяване на българската общественост и разпространяване на българската кулура в град Бремен.

Благи вести и дарения от региона на Валенсия

01 февруари 2016

Българин в новинарските емисии на CBS News, NBC Chicago…

01 февруари 2016

Позиции на България в Съвета на Европа

28 януари 2016

Български фолклор в Барселона

28 януари 2016