КАЛЕЙДОСКОП

„Продавач на надежда” в Босилеград и София

28 юни 2017

Културният обмен и междукултурното взаимодействие представляват особен интерес в развитието на структурите на българите в чужбина.

Братислава. In memoriam: Емил Венков

28 юни 2017

Честване паметта на св. св. Кирил и Методий в Залавар, Унгария

27 юни 2017

Българска духовност в Рим

27 юни 2017

Българска духовност в Словакия

26 юни 2017