КАЛЕЙДОСКОП

Форум „Кариера в България. Защо не?”

05 септември 2017

Кариерното изложение за българи с опит в чужбина

Събор-пикник в Чикаго

05 септември 2017

„Нежна сила” – филм за д-р Ваня Велкова(Германия)

04 септември 2017

Брекзит. Как ще се решават съдебните спорове с ЕС?

04 септември 2017

БУЦ „Знание“ – Чикаго: интеркултурни особености (2)

31 август 2017