КАЛЕЙДОСКОП

Стефан Тафров. Памет за Цветан Тодоров(Франция, България)

20 февруари 2017

Син на известния библиограф проф. Тодор Боров, той още 24- годишен успява да емигрира във Франция, където разгръща таланта си, неспъван от оковите на комунистическата цензура и на "реалния социализъм", който той по-късно ще характеризира като "школа по нихилизъм, способна да убие всеки идеалистичен порив".

От Чикаго. Нека отворим сърцата си

20 февруари 2017

Избори 2017. Социолозите. Блок материали

15 февруари 2017

Избори 2017. Машинно гласуване. Блок материали

15 февруари 2017

Стъпки към признаването на българския език в Америка

14 февруари 2017