КАЛЕЙДОСКОП

От Париж.С традиции в изненадите

15 септември 2016

Нашето българско училище стана уютна и важна част от живота ни в странство. Казвам странство, въпреки че тук сме понякога повече у дома си. Живеем, работим, осъществяваме се във Франция, случва се дори децата ни да познават България главно чрез нашите разкази.

Произведения на Андрей Лекарски(Франция) на „Аполония”

13 септември 2016

Българско слово в Париж

13 септември 2016

Български студенти във Великобритания

12 септември 2016

Фестивал на дигиталното изкуство във Варна

12 септември 2016