КАЛЕЙДОСКОП

Олимпиада по български език в Одеса

19 април 2019

Олимпиада по български език в Одеса

Българските традиции в Одеса

19 април 2019

Концерт за пиано в българското училище в Нейпървил

18 април 2019

Скопие – Брюксел. Диалогът с НАТО

18 април 2019

Брюксел – Скопие. Диалогът продължава

17 април 2019