КАЛЕЙДОСКОП

Театърът на бесарабските българи в Тараклия

09 септември 2020

Театърът на бесарабските българи в Тараклия закри сезона с Чехов

Русе-Тараклия: сътрудничеството продължава…

08 септември 2020

COVID-19 пациентите вероятно не са заразни след 9-я ден

08 септември 2020

74 000 българи обединени в нов административен район в Украйна

04 септември 2020

Финансова помощ от България за лицей в Приморск

04 септември 2020