КАЛЕЙДОСКОП

Чуждите медии за Кристо: Независим до свирепост

30 септември 2020

Независим до свирепост“, „артист визионер, чиито монументални проекти очароваха света“ и „виртуоз в опаковането“ са част от определенията за Кристо в световните медии в текстове, посветени на кончината на художника с български произход.

Никой не е Кристо в собствената си родина

30 септември 2020

Изложба на Кристо в Париж

29 септември 2020

Бъркотия в Европа

29 септември 2020

Как да учите във Великобритания по старите условия

28 септември 2020