КАЛЕЙДОСКОП

Тържествено заседание на НС в Босилеград

03 април 2019

Тържествено заседание на НС в Босилеград

Светлинни инсталации в Чикаго

03 април 2019

3 март в КИЦ „Босилеград“

02 април 2019

„Виенски бал” в Скопие

02 април 2019

Скопие – Атина. Заседание на интердисциплинарна комисия

01 април 2019