КАЛЕЙДОСКОП

Срещи със зам.-председателя на Арженстинско-българска фондация

04 юли 2019

В края на юни в агенцията се състояха няколко срещи със зам.-председателя на Аржентинско-българска фондация г-жа Ружка Николова. Живееща в Мар дел Плата, тя активно работи от години със сдружението на сънародниците в Берисо и с Аржентинско-българската фондация в Буенос Айрес.

Родолюбие в UK

03 юли 2019

5-ти изпит за Печат за двуезичност в Чикаго (Seal of Biliteracy)

03 юли 2019

Родолюбие в Нидерландия

02 юли 2019

Бесарабска българка покори жури в конкурс в Украйна

02 юли 2019