КАЛЕЙДОСКОП

Конференция в Кишинев

24 април 2019

Конференция на тема „Български личности и паметни места в Република Молдова“ се състоя в Кишинев

Босилеград – Кюстендил: контакти и взаимодeйствия

23 април 2019

От Чикаго. Дневникът на една учителка

23 април 2019

Терор в Шри Ланка. Няма засегнати българи.Блок материали

22 април 2019

Българи разискват изучаването на майчиния език в Украйна

22 април 2019