КАЛЕЙДОСКОП

Среща на приятели на България в Куба

09 февруари 2022

 Годишна среща на кубинците, завършили висше образование в България

На 15 януари 2022 г. в двора на българската резиденция в гр. Хавана, Куба се проведе Шестата среща на кубинците, завършили висше образование в България. На продължилото повече от осем часа събитие присъстваха 70 кубинци, дипломирали се в България и представители на българската общност в страната. 

 

Посланик Тодор Кънчевски приветства присъстващите и подчерта, че тези срещи следва да служат за идентифициране на възможности за взаимен обмен и за вземане на решения за реализиране на конкретни съвместни инициативи за насърчаване на ползотворното сътрудничество. Запозна ги с две идеи на Посолството, които бяха единодушно приети - за отпечатване на книга/сборник, съдържаща изцяло техни приноси от снимки и други материали от времето, в което са учили в България и за създаване на виртуална платформа за обмен.

Обсъдени бяха също идеи за побратимяване на кубински с български град и за поставяне на бюст на Христо Ботев на видно място в историческия център на стара Хавана.

 

От страна на кубинците, завършили висше образование в България бе отправен призив за по-активно ползване на фейсбук групата “Cubanos que estudiaron en Bulgaria”, в която се публикуват снимки от техния престой в България и местата, които са посещавали: https://www.facebook.com/groups/108432519176051  Изтъкната беше красотата на българския език и бе изразена надежда, че под някаква форма ще бъде възобновено преподаването му в Куба.

 

Кубинските гости благодариха за продължаването на традицията за организиране на ежегодни срещи с Посолството, започната през 2015 година и с ентусиазъм изразиха желание за максимално сътрудничество с оглед реализирането на горепосочените инициативи. 

Информация: Посолство на България в Куба