КАЛЕЙДОСКОП

Финансиране на нови проекти в Битоля

12 януари 2022

 

Генералното консулство на България в Битоля ще финансира три нови проекта по линия на българската официална помощ за развитие
Тази седмица в Битоля бяха подписани три споразумения за проекти за 2022 год., между Генералното консулство на България в Битоля и представители на неправителствени организации от Северна Македония. Проектите са в сферата на образованието, туризма и спорта, а ще бъдат финансирани от Република България по линия на официалната помощ за развитие с над 160.000 лева.
Българският генерален консул, г-н Димитър Иванов подписа споразумения със сдружението за „Македонско-Българско приятелство“ от град Битоля, със сдружението „Спортен клуб Вертикал“ от Битоля, както и със сдружението „Преспанска белвица и вълк“ от Ресен. Потписаването на договорите се проведе в сградата на Генерално консулство в Битоля, а на събитието присъстваше и екип на битолската телевизия „Тера“.
Проектът на сдружение „Македонско-Българско приятелство“ има за цел да подобри възпитанието, образованието и рехабилитацията на деца с увреждания от предучилищна възраст до завършване на основното образование в Завод за рехабилитация на деца с уврежден слух, говор, глас и други проблеми в развитието „Кочо Рацин“ – Битоля. С помош на проекта ще се осигурят очевидни учебни помагала от програмата Монтесори, които визуално и конкретно ще представят това, което трябва да се научи от учениците.
Вторият проект ще бъде за изграждане на стена за катерене или т.н. боулдър стена за деца и младежи, която ще бъде поставена в градския парк в Битоля. От другата страна на стената за катерене ще има трибуна за зрители, пред която могат да се провеждат различни културни събития прояви, така че обекта ще бъде мултифункционален. Проекта за изграждане на боулдър стена ще бъде реализиран от сдружение „Спортен клуб Вертикал“, а същия има за цел да даде възможност на децата да достигнат до спорта и културата чрез ангажирани забавления.
Третият проект ще бъде за изграждане на ловен ресторант на планината Галичица, край Преспанското езеро, в района на община Ресен. Той ще бъде изпълнен от сдружение „Преспанска белвица и вълк“, а туристите ще имат възможност да се докоснат до дивата природа, където да опитат ловна кухня.
Менюто на ресторанта е предвидено да включва разнообразие от дивеч от този регион, а ще бъдат представени и ловните традиции на региона, от времето на Цар Самуил до днешни дни. При хубаво време туристите ще имат възможност да посетят Преспанското езеро, като и да обиколят oстровa „Голям град“ намиращ се в езерото, където някога е била резиденцията на Цар Самуил.
Зоранчо Маринков
https://glaspress.rs/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1