КАЛЕЙДОСКОП

Относно проблем с паметник на Христо Ботев в Роке Саенз Пеня

09 декември 2021

 

Българско дружество „Христо Ботев“
Номер на регистър 30696770162
„Мариано Морено“ 401
/3700/ Пресиденсия Роке Саенз Пеня
Провинциа Чако – Република Арженина
 
                                                                   Пресиденсия Роке Саенз Пеня,
17 ноември 2021
 
До г-н Стоян МИХАЙЛОВ                                                   КОПИЕ
Посланик на Република България в                  До Г-н Алфредо АТАНАСОФ, Република Аржентина                               Посланик на Република Аржентина
Т У К                                                                   в Република България
                                                                   Т У К
                                                                   До Вицепрезидентството на
                                                                   Република България
                                                                   Т У К
До Държавната Агенция за   Българите в Чужбина
                                                                   Т У К
 
          Нашите най-искрени уважения, имаме честта да се обърнем към Вас, за да Ви информираме, че поводът за това писмо се дължи на един телефонен разговор на г-н Михайлов с председателя на българското дружество Педро Маркофф, относно фалшива информация, стигнала до посолството, която докладва, че в град Роке Саенз Пеня разрушават паметника на Христо Ботев. Този паметник бе открит през 1998 година, бюстът на българския герой, чието име носи българското дружество в нашия град, бе дарен от българското правителство и проектът за постамента беше изработен тук от архитект Леонардо Лезкано. Трябва да подчертаем, че нашият паметник е съставна част от „Булевардът на емигрантите“ – зелена площ в средата на една от основните артерии на града, където всяко дружество е поставило свой паметник, свързан с историята и/или културата на страната, която представлява. На всяка пресечка има паметник.
          Паметникът на Христо Ботев се състои от бюста на поета, изработен от бронз и постамента, върху който е поставен. Зад паметника има колони и анфитеатър от две редици – част от структурата на булеварда. Тази част е, която се модернизира. Не се разваля паметникът.
          Преди един месец кметството започна работата по подобрението. Анфитеатърът и колоните пречат на преминаването на пешеходци. С реформите, които се реализират ще се отвори място, което ще позволи строежа на две пътеки за пешеходци. Самият паметник не се пипа. Подобренията са извън площадката, на която е разположен постаментът и бюстът. Всичко това е от полза за нас, защото сега хората ще могат да вървят покрай паметника и да го разглеждат по-добре. Както беше преди, трябваше да вървят по отсрещните тротуари или да слизат по улицата. Също така ни се отваря възможност да поставим табла с информация за България.
          Като управителен съвет на Българското социално, културно и спортно дружество „Христо Ботев“, създадено през 1953 година, заклеймяваме злонамерената информация, която е стигнала до посолството. В никой момент не е било планирало да се накърнява паметникът на Христо Ботев, нито да му се правят поправки от какъвто и да било вид. Поддържаме много добри взаимоотношения с кмета на нашия град дипломиран счетоводител Бруно Луис СИПОЛИНИ и неговия екип в Кметството. Същите тези злонамерени хора направиха оплакване в кметството, обвинявайки го в нещо, което не е вярно, Това влияе зле върху доброто име, което имат българите и техните потомци, на местно равнище. Да се обвинява, че този, който е разрешил да се руши паметника е Педро Маркофф, председател на институцията е на първо място смешно. Когато кметството приема един план за да реализира работи за подобрение и в полза на гражданите, можем само да ги поздравим.
          Прилагаме фотокопие на проекта и снимки на дейностите, които се реализират. И отново повтаряме – паметникът не се пипа и никой, никога не е имал такива намерения. Като институция, ще продължаваме да работим за пропагандиране на българската култура и ще се прекланяме пред големия поет Христо Ботев, горди с нашия паметник.
          Няма какво повече да добавим и оставайки на Ваше разположение, Ви поздравяваме с уважение:
 
Подпис на инж. Уго Ернесто Атанасофф            Подпис на Педро Маркофф
Касиер                                                                           Президент