КАЛЕЙДОСКОП

В Болград беше представена книга за района

12 октомври 2021

 

 
Представяне  на книга за Болградски район  се състоя в град Болград. Автор на книгата  „За Болград, Южна Бесарабия и не само“ е  Борис Калчев.
По-голямата част от книгата е посветена на историята на Болград, както и на административно-териториалната реформа в Украйна и как тя бе осъществена в Болградски район.
Авторът е  събрал изказвания и позиции на много хора: както на длъжностни лица, така и на общественици. Книгата съдържа и статии на журналисти от вестник „Дружба“, които са хроника от събития, ценна за потомците.
„Докато съставях книгата, за да избегна обвинения във фалшифициране на събития, събрах и систематизирах документи, приети на сесии на областния съвет и заседания на специалната работна група, писма, изказвания и статии на депутати, кметове, публикувани в медии през последните години по темата за административно-териториалната реформа» –  споделя авторът.
Значителна част от книгата е посветена на историята на Южна Бесарабия, от нейното заселване през XIX  век от българските преселници до наши дни.
Книгата  ще бъде от интерес за широк кръг читатели и особено за онези, които се интересуват от историята на родния си край.
https://glaspress.rs/%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d1%80%