Предстоящи Събития

Кампания за закрилата на децата в чужбина

20 януари 2021

Министерството на правосъдието стартира информационна кампания „ОСТАНЕТЕ ЗАЕДНО“ за български деца и техните семейства, живеещи в чужбина. Кампанията цели информираност на родителите за приложимите правила по отношение на децата и тяхната закрила в държавите, в които те обичайно местопребивават, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Повод за инициативата са честите случаи в последните години на наложени мерки за закрила от социални служби в чужбина по отношение на деца, български граждани, живеещи там.

Партньори в кампанията на Министерството на правосъдието са Министерството на външните работи, Министерство на труда и социалната политика и Държавна агенция за закрила на детето. От днес на техните сайтове, както и на електронните портали на всички посолства и консулски служби на Република България, може да се намери информация за компетентността на органите и приложимостта на законодателството на чуждите държави, които могат да засегнат деца, български граждани, и упражняването на родителските права.

Отваряйки банера на слогана „ОСТАНЕТЕ ЗАЕДНО“ българските семейства, живеещи в чужбина или тези, които планират да се преместят там, могат да открият в кратко видео https://www.youtube.com/watch?v=PQvvwSLGvcs. и текстови файл  https://www.justice.government.bg/home/index/b358bbd9-e8d3-4267-a80a-7fe0d1f010c4  отговори на най-често задаваните въпроси:

·        Кой отговаря за закрилата на българско дете в чужбина?

·        Какви могат да бъдат мерките за закрила?

·        Кога дете е под риск?

·        От къде се информираме какви са правилата в държавата, която сме избрали?

·        Кой може да помогне?

·        Кои действия и поведение могат да бъдат оценени като риск от социалните служби?

Да бъдем отговорни родители, означава да сме информирани родители, а превенцията зависи от нас!

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/zapochva-kampanija-kakva-e-zakrilata-na-decata-v-chujbina-245310