АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

MC одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

20 ноември 2020

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.
За адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2020 г. в предложението са направени промени в чл.17 в посока на увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделянето на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, като и създаване на нова схема възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора.

Промените заложени в чл. 17 и 18 от ЗФИ обосновават увеличение на бюджета за производство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ, в размер на 10 000 000 лв. годишно.
Предлаганото увеличение на субсидията за национално филмопроизводство е в резултат на увеличаване на броя на филмите и променена дефиниция за изчисляване на средностатистическия бюджет. Съгласно § 12 относно чл. 17, ал. 4, т. 1 от проекта на закон, годишният размер на средствата за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по- малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация.
Предлага се въвеждането на схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или т.н. стимули. Прилагането на подобна схема за държавна помощ, паралелно със съществуващи схеми за държавна помощ за производство на филми в страни членки на ЕС, показва успешна практика, свързана с прилагането на различни по същността си механизми за финансиране на филмовата индустрия.

Признатите ефекти от въвеждането на стимулите са икономически, културни, социални придобивки и др., изразяващи се във висока добавена стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране.
Предлага се стартовият бюджет на схемата да бъде е в размер 15 000 000 лева. 

https://trud.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-18-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2020-%D0%B3/

Снимка: Кристина Грозева (на преден план), Петър Вълчанов и тяхната дъщеричка ликуват с наградата „Кристален глобус” на Международния кинофестивал в Карлови Вари за техния филм „Бащата”(2019).