СРЕЩИ

Емил Радев: Докладът подчерта резултатите от сътрудничеството ни с ЕК

14 октомври 2020

 

Новият механизъм не е дискриминационен, дава едни и същи параметри за всички държави-членки, казва пред "Монитор" евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ
-      Г-н Радев, обективен ли беше докладът на Европейската комисия за върховенството на закона и смятате ли, че е положителен за нас?
- Докладът е положителен и обективен. Ясно подчертава постигнатите резултати от сътрудничеството на страната ни с Европейската комисия в контекста на механизма за сътрудничество и проверка, както и в бъдещите действия и постмониторинговия период. Комисията акцентира върху сферите, върху които държавите-членки, и конкретно България, насочват своите действия, за да гарантират спазването на върховенството на закона в ЕС. Тези области съвпадат и със забелязаните приоритети на правителството, като Европейската комисия приветства приетата цел за антикорупционна рамка от кабинета. Тя доведе до по-добро сътрудничество между съответните власти. Докладът констатира, че реформите осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интересите на висшите държавни служители и посочва, че това може да се счита за много добра практика.
-   Посочено е още, че в началото на годината са инициирани серия от разследвания за корупция. Успех ли е това?
 - Това изрично е посочено в доклада. Също така е Европейската комисия акцентира върху усилията на българското правителство за консолидираната законодателна рамка в дейността на специализираните структури- в изпълнителната и съдебна власт. Това показва решителността на правителството за справяне с корупционните престъпления.
 - На какво още трябва да се наблегне във връзка с реформите по отношение на върховенството на закона?
-  От тук насетне трябва да се наблегне върху проблема с борбата с корупцията, но и върху този за независимостта на съдебната система. В момента с промените на българската конституция се стремим към изпълняване на изискванията за повишаване на независимостта на съдебната власт. България действа по тези механизми, но за една част са необходими конституционни промени, за други контактуваме с Венецианската комисия. Така ще можем да създадем такова законодателство, което изцяло ще е съобразено със стандартите на ЕС и на Съвета на Европа
-  Що се отнася до медийната среда, бе подчертано, че СЕМ е независим орган. Така ли е?
- Ясно е заявено, че СЕМ е независим и прозрачен орган. Проблемите, свързани с медиите, са главно в неяснотата на собственост на някои от тях. Има конструктивни критики в доклада, но това важи и за медиите в много други държави-членки. Проблемите, които възникнаха с дезинформацията около кризата с COVID-19, се наблюдават и в други страни. Така че това е на европейско ниво.
- Къде сме ние спрямо другите страни-членки?
   - Първо трябва да разгледаме докладите и на останалите страни-членки. Но ясно се вижда на пръв поглед, че проблемите у нас са характерни и за други държави в ЕС. Става дума за дезинформацията, борбата с корупцията, върховенството на закона. Особено върховенството на закона е много важен елемент в европейските ценности и трябва да се отстоява. За съжаление, навсякъде има недостатъци, които трябва да бъдат коригирани, трябва да се затвърди още повече свободата на медиите, независимостта на съдебната власт, решаването на проблема с борбата с корупция. От това зависи нивото на демокрацията в страните-членки. Трябва да отстояваме тези стандарти.
- Ефективен ли ще е този нов механизъм?
-  За мен той не е дискриминационен, какъвто беше механизмът за сътрудничество и проверка. От тук насетне ни дава ясна представа за едни и същи параметри за всички държави-членки. Европейската комисия трябва да успее с новия механизъм да види проблемните точки, да дава препоръки, за да не се стига до прилагането на друг вид механизми, каквито са, например, спирането на еврофондове и др.
https://www.monitor.bg/bg/a/view/emil-radev-dokladyt-podcherta-rezultatite-ot-sytrudnichestvoto-ni-s-ek-226855