КАЛЕЙДОСКОП

Излезе ново етнографско изследване в Украйна

06 август 2020

 

 
«Нови Троян: историческа  памет и етнографски   особености на българското село» 
Неотдавна видя бял свят  нов историко-етнографски  труд за едно от големите български села в Бесарабия  – Нови Троян (Болградски р-н).  Авторите, учителката по история в Новотроянския УВК Ирина Николаева и началната учителка  и Анна Карабаджак,  успяха да обединят в книгата  многогодишни изследвания за местния български фолклор, история и памет, предавани  от поколение на поколение.
 
Изданието, илюстрирано с голяма колекция от архивни и съвременни фотографски материали, отразява основните етапи на историята от основаването на селото  до наши дни; национално- културните особености, както и постиженията на новотроянци. 
 
Според научния консултант на етнографския труд, д-р  на историческите науки, проф.  в  Одеския национален университет «И.И.  Мечников» Александър Пригарин,  «през последните десетилетия се забелязва голям  интерес към написване и четене на книги за историята на бесарабските  български села. Над петдесет подобни трудове са издадени в Одеска област. И новата книга за Нови Троян  ще заеме своето място.“
 
Този труд представлява интерес не само за жителите на селото, но и  за историци и етнографи.
Книгата «Нови Троян: историческа  памет и етнографски   особености на българското село» е издадена с подкрепата на Асоциацията на българите в Украйна
Светлана Драгнева, Одеса, Украйна
.

https://www.glaspress.rs/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d