КАЛЕЙДОСКОП

В Женева - с поглед към духовност и сътрудничества...

05 август 2020

 

 
Някъде преди 13-14 месеца е създадена българската православна общност в Женева. През този период са организирани 10 литургии.
Общината „Рождество Богородично” е замислена като "организация с висок обществен интерес, свързан с духовните, културни и просветни ценности на българската диаспора в Женева".
Православната вяра в Женева свързва сънародници. Разширява влиянието си. Достига до все повече хора. Създаден е смесен хор към общината. Хорът участва в службите.
В трудното време на пандемията общината помага, подкрепя, сплотява. Сънародниците в Швейцария преминават през трудностите с вяра, изпълнени с християнска любов.
Пандемията определя текущите задачи. Общината работи заради хората. Изучава нуждите им. Подпомагат се социално слаби и засегнати по-сериозно от изолацията.
Действията са конкретни. Помощта - реална и пряка. Всеки получава най-необходимото му в момента...Пазаруват се хранителни продукти, консумативи, предпазни средства, лекарства, витамини…
В актуална информация на БПО „Рождество Богородично” - Женева
Снимка: Женева