КАЛЕЙДОСКОП

Онлайн обучение в Чикаго

25 юни 2020

 

Един афоризъм  гласи: „Животът не е поредица от случки и събития, а поредица от избори.“
В тази неочаквана ситуация, за нас, учителите от БУ „Джон Атанасов“ е много важно да направим правилния избор от методи и средства сред огромното разнообразие от електронни ресурси, така че учебните часове пред екрана да бъдат интересни, приятни и полезни.
Опитът, професионализмът, както и целият интелектуален потенциал на преподавателите, им помогна, бързо да се ориентират и да изберат най-подходящата платформа за дистанционно обучение, видео уроци, любимия на всички Кахут, забавни интерактивни игри, онлайн рисуване за по-малките ни ученици.
  Всеки учител подготвя и изпраща план-тезис на урока, указания за работа, работни листи, линкове към youtube и Уча се.
Новите технологии ни дават още по-богати възможности за взаимодействие, но някои стари и доказали успеха си методи на обучение, могат успешно да бъдат интегрирани в тях.
  Чрез видеосподеляне на презентация за сложно смесено изречение, учениците от 7. и 8. клас се упражняваха в алгоритъм за анализ на сложно смесено изречение, съставяха изречения по схеми и обратно – правеха схеми на изречения. И при онлайн обучението използваме двата основни подхода – дедуктивен и индуктивен при преподаване и усвояване на знанията.
В часа по литература осмокласниците разсъждаваха върху ролята на изкуството за облагородяване на човешката душа и възможността му да разкрие нови хоризонти пред нея. Осъществена бе междупредметна връзка със знанията по фолклор за песента като универсално средство за изразяване.
  Въз основа на литературния анализ, се стигна до извода, че човекът няма една единствена същност, че човекът се променя, че той е зависим от обстоятелствата, в които е поставен, че у всеки индивид съжителстват и доброто и злото. Въпросът е кое от тях ще надделее при дадени обстоятелства.
   Така беседата от конкретното литературно произведение се пренесе в разговор за човешката същност и придоби по-универсални измерения.
 Същият въпрос за доброто и злото присъстваше и в часа по литература – „Главатарят, който искал да плени месечината“. След като анализирахме описанието на момата в приказката, някои деца я нарисуваха със средствата на изобразителното изкуство.
Със съкращения
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/46837.html