КАЛЕЙДОСКОП

Относно българското гражданство… в този момент

09 април 2020

 

 
Преустановяват се заседанията на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
Правосъдният министър Данаил Кирилов забрани придобиването, възстановяването и освобождаването от българско гражданство до отмяната на извънредното положенени у нас.
Със заповед на министър Кирилов се преустановява приемането и регистрирането на документи и провеждането на интервюта за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство на гишетата и в приемните помещения на дирекция „Българско гражданство“ от 17 март 2020г. до края на обявеното извънредно положение от Народното събрание.
Лицата, които имат направена електронна резервация за подаване на документи и провеждане на интервю през този период могат да направят нова електронна резервация след изтичане на съответната дата, съобразно графика в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ или да подават документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство чрез дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина.
Преустановява се издаването на удостоверения в изпълнение на указ на вицепрезидента на България за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство на гишетата на дирекция „Българско гражданство“ за същия период.
Лицата, които имат направена електронна резервация за получаване на удостоверение в изпълнение на указ на вицепрезидента през периода 17 март 2020г. – 13 април 2020г., могат да направят нова електронна резервация след изтичане на съответната дата, съобразно графика в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ или да подадат молба за получаване на удостоверението в дипломатическите или консулските представителства на България в чужбина.
Приемането и регистрирането на допълнителни документи към образувани преписки за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство и приемането и регистрирането  на други писмени документи продължава да се извършва на гишетата на дирекция „Българско гражданство“ при режим на достъп и обслужване на по един гражданин в приемните помещения.
Преустановяват се заседанията на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието до края на обявеното извънредно положение.
Източник: m.legalworld.bg

https://www.glaspress.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%