КАЛЕЙДОСКОП

Конкурс за есе с участници от България, Молдова и Сърбия`(2)

13 февруари 2020

 

Финално класиране в конкурса за есе „Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце”

Фондация Българска Памет, Р. България, в партньорство със Сдружение „ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Р. Молдова, изпълнява проект №: 2019-2-BG01-KA105-062629 „Зелено предприемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:
„Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце”, които ще вземат участие в петдневен младежки обмен от 10–24 февруари 2020г. в гр. София.
Участници от Република България
1. Али Кунгю – ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 10 клас
2. Алпай Мехмед -СУ „ Св. Климент Охридски“, гр. София
3. Айше Реванска – ПГ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица, 12 клас
4. Браян Аджемиев – СУ „ Христо Ботев“,с. Вълкосел, 9 клас
5. Евгения Топалова – ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 12 клас
6. Гергана Попова – ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
7. Синем Чобанова- СУ „ Христо Ботев“,с. Вълкосел, 9 клас
8. Ирен Куртова- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
9. Ирен Жижовска – СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, 10 клас
10. Медиха Лешова – МУ, София, спец. Фармация
11. Мая Инкова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча, 11 клас
12. Медиха Сунай – ЧСУ „ Цар Симеон Велики“, гр. София, 11 клас
13. Мустафа Абди- СУ „ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда, 10 клас
14. Маргарита Каравчева- СУ „ Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, 11 клас
15. Симона Газиева – СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 10 клас
16. Николай Гогов – ПГ по МСС „ Пейо Яворов“, гр. Гоце Делчев, 10 клас
17. Руслан Ханьов- СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, 11 клас
18. Ямур Имамова – СУ „ Димитър Благоев“, гр. Доспат, 12 клас

Участници от Република Молдова
1. Ана Новакова – ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга,12 клас
2. Артур Басс- гимназия ”М. Танасогло” с. Кирсово, 9 клас
3. Валентина Сары-Терзи-ТЛ ”Н.Третяков”, гр Комрат, 12 клас
4. Виктор Коев – ТЛ ”Валя Пержей” , 9 клас
5. Вячеслав Ченков-ТЛ ”М.Тузлов”, с.Кирсово, 10 клас
6. Генадий Манаф – ТЛ ”Св .П.Хилендарски” с. Кортен, 11 клас
7. Георги Врагалев – ТЛ ”В. Левски”, гр Кишинев
8. Евгений Антонов – ТЛ ”И.Вазов” гр. Тараклия, 11 в клас
9. Едуард Николаев – ТЛ ”Св .П.Хилендарски” с. Кортен, 11 клас
10. Ирина Костина – ТЛ ”Г.Гайдаржи”,гр.Комрат
11. Корина Тигля – гимназия с. Константиновка, Каушански район, 9 клас
12. Кристина Стоянова – ТЛ ”Валя Пержей”, 11 клас
13. Ксения Карабаджак – гимназия с. Константиновка, Каушански район, 9 клас
14. Лия Герги – Гимназия ”Олимпий Панов”, 9 клас
15. Марина Пейкова – ТЛ ”М.Губогло”, гр.Чадър-Лунга , 12 клас
16. Марина Терзи – ТЛ ”И.Вазов” гр. Тараклия, 11 б клас
17. Светлана Капсамун – Гимназия Кайраклия, 9 клас
18. Татяна Кавлак – Гимназия ”Олимпий Панов” – 10 клас

Участници от Република Сърбия
1. Александър Лазаров -– Гимназия Босилеград, 9 клас
2. Ана Стойнев – Гимназия Босилеград, 11 клас
3. Андрияна Цеков – Гимназия Босилеград, 10 клас
4. Анелия Стоименов – Гимназия Босилеград, 11 клас
5. Бранка Стойева – Гимназия Босилеград, 11 клас
6. Дарко Стоянов – Гимназия Босилеград, 11 клас
7. Елена Пейчева – Гимназия Босилеград, 11 клас
8. Илина Александров – Гимназия Босилеград, 11 клас
9. Йована Тодоров – Гимназия Босилеград, 11 клас
10. Кристина Йовев – Гимназия Босилеград, 9 клас
11. Кристина Трайков – Гимназия Босилеград, 12 клас
12. Мая Рангелов – Гимназия Босилеград, 12 клас
13. Михаела Григорова – Гимназия Босилеград, 9 клас
14. Рашко Стоименов – Гимназия Босилеград, 9 клас
15. Симеон Христов – Гимназия Босилеград, 11 клас
16. Сладжан Радойков – Гимназия Босилеград, 11 клас
17. Стефан Пенев – Гимназия Босилеград, 10 клас
18. Столе Йорданов – Гимназия Босилеград, 12 клас
Моля участниците от България да потвърдят участие в срок до 1 февруари 2020 г. на ел. адрес:
hatidje.djurina@bgmf.eu
https://www.glaspress.rs/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81