ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

В търсене на комуникативност. Асоциации в действие

11 декември 2019

 

Младите българи зад граница създават свои сдружения. Основават асоциации/организации.
Тези сдружения реализират общуването им. Предлагат им възможност за включване в инициативи и проекти.
Ефективността на много от структурите най-пряко зависи от развитието на диалога вътре в сдружението. Който предлага по-гъвкава форма на включване и общуване – той успява…
Това са самостоятелни структури. Като правило, те разчитат на контакти, съпричастност, подкрепа, партньорства.
Имат приоритети. Организациите на младите българи в чужбина популяризират българската култура и духовност в чужди висши училища.
Иска ни се те да съдействат и за популяризирането на кариерните форуми. Иска ни се и това да е приоритет. Защо не?
Сдруженията са постигнали немалко, като дейности и комуникативност…Някои предизвикателства пред тях - остават. Като това, примерно, свързано с кариерните форуми.
Уважаваме идентичността и самоорганизацията. Самото създаване на младежкото сдружение е успех за студентската общност. То е и завоевание за погледа на младите хора към общуването.
Дейността на сдруженията не се свързва най-пряко с календарни планове, а с разисквани и заявени дейности. И това е заради контекста: ефективност в общуването.
Никой се изисква от сдруженията отчетност. Изисква се по-скоро ефективност в общуването. И то разглеждано по-скоро като форма на самоконтрол и самооценка на организацията.
Успешното сдружение като правило е с изградена комуникативна мрежа. Членовете се привличат с дейности. И с поддържани традиции.
Като казваме традиции, тук става дума и за инициативи, и за модела изградено общуване между младите хора. Възприет демократизъм при избора на ръководствата.
Някои инициативи остават специфични за организацията. Канавата, все пак, е ясна:популяризиране и представяне на българска духовност и изкуство. Формата е различна.
Сдруженията разчитат на креативност, инициативност, себераздаване…на младите хора.  
Университетските години бързо минават. Някои сдружения са обхванати от хипердемократичност. Но защо ли?
Изборите са право, процедура и завоевание за либералната демокрация. Нормално е, който държи на диалога, да държи и на процедурата.
Ръководствата на младежките сдружения имат кратък и ограничен мандат във времето. За партньорите това може да е проблем, за тях – израз на демокрация и контрол.
А времето е най-ценният фактор в развитието на младия човек. Времето не спира. Нито може да се върне назад.
Във времето остават реализираните проекти и дейностите.
Младите хора са студенти за известно време. Организациите им следват обаче изградени позитивни практики във времето.
Някъде младите хора са създали фолклорни състави. Някъде има киноклуб.
Това са варианти на осъществявана комуникативност…И в двата случая - това са дейности и проекти, които следва да се реализират и развиват във времето.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”
Снимка: млади хора