КАЛЕЙДОСКОП

VІ Конференция за Западните покрайнини

03 декември 2019

 

 На 8 ноември по повод Деня на Западните покрайнини и 100 годишнината от подписването на Ньойския диктат в София се проведе VІ конференция „Западни български покрайнини“ под мотото на Жан Жак Русо „Да виждаме несправедливостта и да мълчим, значи да участваме в нея“.
Конференцията започна с интониране на българския химн, след което участниците – обществени деятели, учени, педагози и експерти от България и Западните покрайнини в два панела представиха единайсет доклада по темата на конференцията.
Участниците на конференцията в докладите  си обстойно анализираха всички аспекти от положението на българите в Западните покрайнини в исторически и съвременен план като подробно анализираха всички исторически, геополитически, икономически, хуманитарни, екологични, и демографски аспект, които са повлияли за отделянето им от България и трудното положение в което се намират и днес.
От почти всички доклади си пролича тревогата за бъдещето на българското население в Западните покрайнини, което, отчаяно от трудните условия за живот вече напуска родните си краища и си търси по-добри  места за живот в България и страните в Западна Европа.
Причините за това трудно положение се крият в сръбската шовинистична политика спрямо другите народи и малцинства, която доведе до създаването и разпадането на Югславия, но и в неадекватната политика на българските правителства и липсата на дългосрочна стратегия за опазване на правата и интересите на българите в Сърбия.
На края участниците в конференцията приеха Декларация „100 години Ньойски диктат и съдбата на българите в Западните покрайнини“.
Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в специален сборник.
Освен тази, конференции по повод 100 години Ньойски диктат тази година се проведоха още и в Брезник, Троян и Трън, а тия дни предстоят още две такива в София.
https://www.glaspress.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-v%d1%96-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%