АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

ЕС се договори за бюджета за 2020 г.

02 декември 2019

 

 
Eвропейският съюз постигна споразумение за бюджета си за 2020 г., предаде ДПА, цитирайки дипломати и евродепутати.


Представители на правителствата на 28-те страни членки и депутати се споразумяха за 153.6 милиарда евро разходи за догодина. Допълнителни средства ще бъдат отпуснати за борбата с климатичните промени, с безработицата сред младежите и за дигитализацията.


Средствата за подкрепа на Турция като страна - кандидат за членство в ЕС, са намалени с около 85 милиона евро в сравнение с първоначалните планове, заяви евродепутатът Моника Холмайер. Предвид ситуацията в страната в области като върховенството на закона и свобода на медиите средства ще бъдат отпускани само за гражданското общество, сирийските бежанци и по програмата "Еразъм".
 
Европейският комисар за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: "Ресурсите ще бъдат насочени към областите, в които има потребност. Бюджетът ще спомогне за създаването на работни места, за борбата с изменението на климата и за привличането на инвестиции в цяла Европа. Ще се инвестира в младите хора и в превръщането на Европа в по-сигурно място".


Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014-2020 г., се посочва в съобщение на пресслужбата на еврокомисията.


Къде отиват парите?


Бюджетът на ЕС за 2020 г. възлиза на 168.69 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153.57 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са:


- 21% от общия бюджет ще бъдат изразходвани за мерки за борба с изменението на климата. Например програмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589.6 милиона евро (+5,6% в сравнение с 2019 г.).


"Хоризонт 2020", която традиционно допринася значително за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13.46 милиарда евро (+8,8% в сравнение с 2019 г.).


Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа, което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, в модернизирането на съществуваща инфраструктура за енергиен пренос и в изграждането на нова инфраструктура, ще получи 1.28 милиарда евро (+35% в сравнение с 2019 г.).


Транспортното направление на Механизма за свързване на Европа ще бъде подпомогнато с 2.58 милиарда евро.


- Почти половината от средствата - 83.93 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (+4.1% в сравнение с 2019 г.) - ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.


От тях 58.65 милиарда евро (+2.5% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, за увеличаване на растежа, за създаване на работни места и за стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).


Европейската сателитна навигационна система "Галилео" ще бъде подпомогната с 1.2 милиарда евро (+74.7% в сравнение с 2019 г.), за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1.2 милиарда ползватели до края на 2020 г.


- С 255 милиона евро на европейските дружества ще бъдат предоставени стимули за съвместно разработване на изделия и технологии в сферата на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.


- Младите хора ще могат да използват средства от ЕС чрез няколко програми: 2.89 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата "Еразъм+" (+3.6% в сравнение с 2019 г.).


Със сумата от 166.1 милиона евро (+15.9% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина по линия на Европейския корпус за солидарност.


Европейските земеделски стопани ще получат 58.12 милиарда евро.


- Ще продължи да се предоставя подпомагане за сигурността и управлението на миграцията. Например 2.36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).
 
Споразумението се основава на презумпцията, че след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз най-късно на 31 януари 2020 г., то ще продължи да дава финансов принос и да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше държава членка.


За да се утвърди постигнатият компромис, Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят официално текста в срок от 14 дни.
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/19/3994064_poveche_pari_za_klimata_po-malko_za_turciia_es_se/?ref=home_main_news