КАЛЕЙДОСКОП

Македонският научен институт с 8 искания

07 ноември 2019

Македонският научен институт с 8 искания към властите в Скопие

„Държавното управление в Р Северна Македония трябва да избере: лъжата или истината за историята. Този избор ще предопредели и нашето, българско решение и отношение за членството ѝ в ЕС.“

Най-старият и авторитетен научен център в света, занимаващ се с проучване на миналото на трите географски дяла на Македония и на българското население, живеещо в техните предели, отправи днес официално осем искания към властите в Скопие. Като използва трибуната на историческата истина от една страна, а от друга като има предвид парещо-горчивия опит през изминалите години да се установят братски и добросъседски отношения между населението от двете страни на границата, учените от Македонския научен институт настояват:

– да се признаят българските корени на мнозинството от населението в историко-географската област Македония, включително и в днешните предели;

– да се променят учебници и помагала, в които историческата истина за българите в Македония е подменена;

– да се отстранят надписите върху паметници и музейни експонати с антибългарско съдържание;

– да се преустанови езика на омразата; да се осъдят политическите убийства и репресиите срещу българите в Македония, извършени след 1944 година;

– да се признае, че официалният език, според Конституцията на Република Северна Македония е формиран на основата на българските говори;

– да се преосмислят националните празници, насочени срещу българската държава;

– да се предоставят граждански и политически права на българите, еднакви с правата на другите етноси в Република Северна Македония.

„Българските корени в историко-географската област Македония са признати не само от българските, но и от редица европейски учени“, подчерта по време на днешната пресконференция в БТА медиевистът доц. д-р Георги Николов, зам.-председател на МНИ. По думите му „не са един и два случаите, при които, когато човек изявява българската си принадлежност, е преследван от властите като по този начин се насажда страх“.

По думите му в Северна Македония много се разчита на това, че няколко поколения са възпитавани в македонистки и антибългарски дух. „Именно по тази причина е важно да се промени написаното в учебниците. Обикновеният човек е манипулиран не само чрез медиите, но и чрез учебния материал, който оставя трайна следа в съзнанието на човека“, изтъкна специалистът.

Източник: www.mni.bg

https://www.glaspress.rs/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%81%