Предстоящи Събития

Прeмиера на Сборника "Банатските българи, преди и сега"

09 октомври 2019

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА
С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН
ДРУЖЕСТВО НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ВИ КАНЯТ
На 9 октомври от 19 часа в Огледалната зала на СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде представен Сборника "Банатските българи, преди и сега", издание на Държавната агенция за българине в чужбина. " Редакционната колегия подкрепя идеята в този сборник освен текстове на учени, да се представят и текстове на представители на общността на банатските българи с убеждението, че това дава възможност на читателя да опознае банатските българи и от една друга, „вътрешна“ перспектива, в която ясно се открояват стремежите за осмисляне на миналото, за анализ на настоящето и опит да се предвиди бъдещето, като съществеменно се споделят идеи за съхраняване на общността в съвременния свят на културна унификация и глобализация. Тази гледна точка обогатява съвременните представи за миналото и настоящето на общността на банатските българи.
"Сборникът обединява трудовете на учени участващи в конференцията на 26 януари 2018 г. в София. Научната конференция „Банатските българи – преди и сега“ се организира от ИЕФЕМ при БАН и Дружеството на банатските българи в България. Текстовете в Сборника са свързани с традиционната и съвременна култура на банатските българи, част от текстовете са посветени на средновековната и по-нова история на областта Банат и на заселилите се в нея банатски българи, както и гледна точка относно формирането, единството и противоречията в общността на банатските българи, а и освен това и предлага „една идея с цел запазването ѝ“ в наши дни.
Ценна и интересна книга. Сборникът заслужава вниманието на всеки, който не е безразличен по темата. Някои от авторите ще присъстват лично на представянето на сборника.
Входът е свободен! ЗАПОВЯДАЙТЕ!