КАЛЕЙДОСКОП

Буенос Айрес – Лас Бреняс: контакти и взаимодeйствия

12 септември 2019

 

Изучават български  език и в Лас Бреняс
 
След няколкогодишно прекъсване класната стая в Лас Бреняс, провинция Чако отново събира желаещите да изучават български език. Курсът се  организара от културното дружество „Васил Левски”. В него участват потомци на преселили се някога в Арженвтина българи. Преподавателят е същият – Ружка Николова.
Проектът за изучаване на български език е представен на кметството на Лас Бреняс. То преценява, че:дружеството е известно на местно и провинциално ниво. Оценява се и това, че сънародниците държат на запазването на традициите и обичаите. И кметството решава да подкрепи инициативата.
”Като се има предвид големият брой на жители в нашия град, потомци на българи ... голямото значение, което има кирилицата в световната култура ...кметството реши, че е необхозимо да се реализира този културен проект.“, се казва в документ на администрацията. С решение № 380 от 22.07.2019 г., кметството на Лас Бреняс обявява, че проектът е „от културен и социален интерес за града”. Кметството поема пътните разноски на провеждащия курса.
Преподавателят по български език, Ружка Николова, откликва на голямото желание на потомци на българи, преселили се някога в Аржентина, да изучават български език. Някои от тези хора са изказвали и желание да потърсят техни близки в България и да могат да поддържат връзки с тях.
Ружка Николова  започва да преподава на доброволни начала, без възнаграждение за положения от нея труд. Заплащат и само билетите за автобус. И това също е немалък разход, като се има предвид, че пътуването с автобус по маршрута Буенос Айрес – Лас Бреняс е цели 19 часа …в едната посока. След курса тя се завръща обратно в Буенос Айрес.
Вълнението от срещата с българския език е изключително! Първият урок надминава очакванията: събират се над 30 ученици –предимно млади хора, но има и двама пенсионери. Броят на курсистите нараства…от урок на урок. В паметта на по-възрастните изплуват позабравени думи, останали от баби и дядовци. В очакване на следващия урок вървят упражнения по е-мейл и консултации.
Информация: Аржентинско-българска фондация, Буенос Айрес