Предстоящи Събития

Междуучилищен конкурс „Аз Буки Веди“ - Манхайм 2019

31 май 2019

Третият междуучилищен годишен конкурс по четене на български език „Аз Буки Веди“ за I-ви и II-ри клас в чужбина се организира тази година от БНУ „Д-р Петър Берон“ към Българското дружество за насърчаване на образованието и културата, гр. Манхайм, ФР Германия, в партньорство с Държавната агенция за българите в чужбина към МС на Република България и под патронажа на г-н Драгомир Димитров, Генерален консул на Република България в Мюнхен, ФР Германия.

Конкурсът ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 14:30 часа в Международен културен център Манхайм (Interkulturelles Haus Mannheim), част от който са и българското дружество и училище. Помещаваме се в бившето американско училище във Франклин, а адресът е: Wasserwerkstraße 70, 68309 Mannheim.

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн, ФР Германия.
 
Основната цел на инициативата е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора.
 
Втората основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели и родители с цел всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботно-неделно обучение при учениците от I-ви и II-ри клас.