КАЛЕЙДОСКОП

Конференция в Кишинев

24 април 2019

Конференция на тема „Български личности и паметни места в Република Молдова“ се състоя в Кишинев
 

Научно-практическа конференция на тема „Български личности и паметни места в република Молдова“ се състоя в българската библиотека „Христо Ботев“ в Кишинев.

Събитието бе организирано от Научното дружество на българистите в Република Молдова и българското дружество „Възраждане“, съобщава пресслужбата на НДБ. По тази тематика ще има серия от конференции с цел да се представят пред обществото известни личности от български произход, които имат значителен принос в различни направления в миналото и настоящето в Молдова, а също и места в републиката, свързани с българската история и култура, съобщи модераторът на срещата – докторът на историческите науки Николай Червенков. Той поясни, че както в миналото, така и в момента се водят изследвания в тази насока, но те още не са достатъчно познати на широката публика.

Доклад на тема „Българи в управлението на град Кишинев през 30-70 години на 19 век“ представи заместник-председателят на Научното дружество на българистите д-р Иван Думиника. Историкът в последните години на базата на нови архивни материали публикува доста статии за тези сънародници, а също и откри редица техни гробове на Централното гробище в Кишинев. Сред тях са Лука Миленко, Стефан и Христофор Киров. Преподавателят в теоретичния лицей „Васил Левски“ в Кишинев, д-р Любомира Жакоте засегна темата за пребиваването на дейци на българското национално-освободително движение в Кишинев. Посочено беше, че през целия период на българското Възраждане в този град са идвали или живели известни български възрожденци. Подробно бяха представени нееднократните пребивавания на революционерите Георги Раковски и Христо Ботев, а също бъдещия опълченец и борец за обединяване на българските земи Райчо Николов.

За мемориалния обелиск в Кишинев, пред който редовно на различни национални празници на България се поднасят цветя, разказа председателят на българското дружество „Възраждане“ доц. д-р Иван Забунов. Откриването на обелиска става в годината, когато молдовската столица отбелязва 500-годишнината от основаването си, а на тържеството присъства първият космонавт Юрий Гагарин.

Хабилитираният доктор на историческите науки Николай Червенков докладва за връзките на известния молдовски Каприянски манастир с българското Възраждане. Авторът разказа, че отдавна се интересувал от тази тема и посещавал православния център. В продължение на двеста години, до 1906 година манастирът е бил подчинен на българския Зографски манастир на Атон. Оттук са започнали своя духовен живот видни български възрожденски духовници. Манастирът разполагал с богата старобългарска литература, подкрепял е издаване на българска възрожденска литература и периодика, подчерта Червенков.

Присъстващите изразиха мнение, че е необходимо да продължи работата върху обсъдената тематика, да се посещават и поддържат паметните места от българската история и култура, да се издигат мемориални плочи в тяхна чест. Докладите ще да бъдат публикувани на сайта на дружеството на българистите на Молдова.

Източник: Ирина Богоева, БТА

Снимки: ndb.md

https://www.glaspress.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1