ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Младите хора с поглед към реализация и кариера

06 март 2019

 

Младите хора днес много пътуват из Европа. Пътуват включително и за обучение в чужбина. И не само защото пътуват из Европа, а приемат ценностите на Европа, се назовават европейци.
Ценностната система на Европа е „разградила” границите. Свободно пътуваш из Европа. Пътят към самоусъвършенстването и квалификацията днес е отворен избор за всеки.
Предприеманото пътуване в Европа не изисква анализ на собствените постъпки и преживявания: пътувам като пътешественик и откривател или за да се реализирам извън България.
Реализацията, обаче, е в мислите на младия човек, заминал да получи образование в чужбина. Няма как да не присъства в негови разсъждения: нататък в живота - накъде и как?
В този смисъл, за администрацията тук, реализацията е тема за размисъл и предизвикателство: важно е младите българи обучавали се в чужбина да се реализират именно  „у дома”.
И точно затова се организират кариерни форуми. Те търсят модела. Изпълват го със съдържание.
Анкети представят и изучават настроенията на младите хора. По-голямата част от присъстващите на форума са решили да се реализират в България.
Разбира се, анкетата дава информация за настроенията. Сигурно насочва и към теми за размисъл. Не гарантира обаче провеждането на устойчиви практики.
И в този смисъл, ако фирмите предлагат на младия човек не само работа , а кариерно развитие,то и отношението му към темата може би ще е различно.
Едва ли можем да разглеждаме като игра на думи или усмивка на маркетинга слогана „кариера, а не работа”. Използван слоган от организатори на кариерни форуми.   
Първо, защото е издигнат във форум, който има за задача да привлече млади хора с образование и опит в чужбина за реализация в България. Разчита се на млади хора с висока квалификация и изградени умения.
Второ, защото фирмите всеки път и да са същите, то офертите им - може или са различни, а кариерното развитие като тема е предизвикателство към тях.
Младите хора предпочитат реализацията тук заради природа, приятели, позната среда. Както и заради съотносим с техни интереси и практики стандарт на живот.
Кариерните форуми предлагат дебати и информиран избор. Две завоевания от годините на либералната демокрация. Кариерните форуми  са и предизвикателство, и хоризонт.
Със сигурност всяка фирма има интерес и намира смисъл да се пребори за привличенето на млади висококвалифицирани специалисти. 
Кариерните форуми са предизвикателство за бизнеса: изискванията на бизнеса се сблъскват с мечти и импулси за кариера на висококвалифицирани млади хора.
Тези форуми  са и хоризонт за младия човек: информираният избор е не само решение, може да е и избавление в контекста на морала.
Изобщо не става дума за обвинение или самообвинение – бягство от България ли е образованието навън? Времената на такива идеологически схеми или обвинения са минало.
Свободното движение е емблема на либерална Европа. При това решението на младия човек – както за заминаването, така и за завръщането – е лично.
Където и да се реализира той – тук или в чужбина – политики на администрацията сочат, че е важно той да е приобщен и към гражданското общество, и към България.
Решението на младия човек по реализацията е и в контекста на развитието на икономиката и бизнеса тук. Икономиката на България се променя.
И млади хора, с образование в чужбина, завърнали се, в интервюта споделят, че намират смисъл да приложат своите знания и компетентности в България.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”
Снимка: млади хора в някой университет…по света